Latvija >> Talsu novads >> Balgales pagastsCiemi

Balgale
Dižsēņi
Dursupe
Galtene
Mazdursupe
Mazsēņi
Raudziņi

Mājas

Apškalni
Asniņi
Atvari
Aučas
Audrupi
Ausekļi
Auziņi
Avotiņi
Avotkalni
Avotnieki
Bebri
Bērzi
Bērziņi
Biedriņi
Bieļas
Birzes
Bites salas
Blindnieki
Brīdagas
Brūveri
Burtnieki
Celpkrātiņi
Ceplīši
Cukuriņi
Dīķkalni
Dimanti
Dižsēņi
Dobeļi
Doras
Dravas
Druviņas
Dzejnieki
Dzelzkalni
Eglītes
Ēpaļas
Erķi
Ezeriņi
Frickalni
Gaitnieki
Galdnieki
Galtenes muiža
Galtenes muiža 1
Galtenes muiža 2
Galtenes muiža 3
Galtenes muiža 4
Galtenes muiža 5
Galtenes muiža 6
Galtenes muiža-2
Ģērmaņi
Ginuļi
Gobas
Graši
Gravas
Gubeņi
Gulbīši
Ieviņas
Ignati
Inči
Intras
Jāņi
Jaunakmeņlauki
Jaunbolas
Jaunģērmaņi
Jaunpilas
Jaunsētas
Jaunstrauti
Kaļķlejas
Kaļļas
Kalnbērzi
Kalnbudas
Kalngali
Kalnkrūmi
Kalnnieki
Kalti
Kalvetnieki
Kannenieki
Kārkli
Ķeiši
Ķesteri
Ķīmas
Ķīri
Ķīru kalte
Kļavas
Kļaviņas
Kožnikas
Kraujas
Kurpnieki
Lāčkrodznieki
Laukgaļi
Laukgrēzas
Līdumnieki
Lielzeltiņi
Liepiņas
Liepkalni
Liesma
Lūši
Mariņi
Mazkurļi
Mazsēņi
Meķi
Mežbolas
Mežbudas
Mežgrēzas
Mežites
Mežrozes
Minkas
Mucenieki
Mudupi
Mūrnieki
Namiņi
Nikas
Nikstomi
Noras
Oliņi
Oškalni
Ozoli
Ozolkalni
Ozolnieki
Pakalni
Pastari
Paučas
Pīlādži
Podiņi
Prūsīši
Pumpuri
Purmaļi
Purmalieši
Rapas
Ratnieki
Raudziņi
Rāviņi
Remesi
Rijnieki
Rindzas
Rūķīši
Runguļi
Salas
Saulrieti
Sēņābeļi
Sēņozoli
Seviķi
Sīļi
Smildziņi
Snapji
Sniķeri
Spilvetnieki
Stari
Straumes
Strautiņi
Strautnieki
Stumbri
Stūrīši
Stūrītes
Svitiņi
Tankeri
Tauriņi
Teteri
Tiltiņi
Tiltnieki
Transformācijas apakšstacija "Rugāji"
Upeslīči
Upmaļi
Vecmuižnieki
Veldes
Vērpēji
Vītoli
Zeltiņi
Zemdegas
Žiekas
Zvankalni
Zventas