Latvija >> Skrīveru novadsPagasti

Skrīveru pagasts

Ciemi

Klidziņa
Līči
Skrīveri
Zemkopības institūts
Ziedugravas

Mājas

Aizpures
Akmentiņi
Annijas
Apsēni 8
Asari
Asni
Auziņas
Avoti
Bajāri
Bankavas
Bariši
Bebraine
Bebri
Bērziņi
Birznieki
Bitēni
Bites
Bolšāres
Brīviņi
Brīvzemnieki
Brūveri
Caunes
Ceļmalas
Celmiņi
Ceriņi
Cielaviņas
Daugavgulbji
Domiņi
Dzelzceļa ēka 848. km
Dzelzceļa ēka 850. km
Dzelzceļa ēka 852. km
Dzelzceļa ēka 854. km
Dzelzceļa ēka 856. km
Dzidras
Dzilnas
Dzintari
Eglīši
Erci
Erci 1
Erckalni
Gaiļi
Gāršenieki
Glāzšķūņi
Grantiņi
Graudiņi
Grullēni
Guļbūves
Ievkalnes
Indrāni
Indrāni 1
Irbes
Istabiņas
Jaunapsēni
Jaunapsēni 1
Jaunāres
Jaundoķi
Jaungruntes
Jauniecēni
Jaunkaktiņi
Jaunkalnieši
Jaunkrieviņi
Jaunmuižnieki
Jaunpuntūži
Jaunsilmices
Jaunšķiliņi
Jaunsprūdiņi
Jaunveģi
Jaunviesturi
Jaunviesturi 1
Jaunviesturi 2
Jaunzemitāni
Jaunzemji
Kaijas
Kalna Beltēni
Kalnabirzes
Kalnāres
Kalnieši
Kalniņi
Kalniņi 1
Kaņepēni
Kapčas
Kārkliņi
Kastaņas
Klošāres
Krastkalni
Kraujas
Kriķi
Labrenči
Lāčauss
Lāčplēši
Latvijas dzelzceļš 1
Lazdas
Lejas Beltēni
Lejaskrieviņi
Lejasmucenieki
Lejasveģi
Lejnieki
Lielkažoki
Lielviesturi 1
Lielviesturi 2
Liepiņas
Madaras
Margas
Marijas
Mentes
Mežagulbji
Mežmaļi
Mežmetēni
Mežsētas
Mežvekteri
Miemas
Mieriņi
Mildiņas
Mucenieki
Norieši
Oglenieki
Okņas
Olīves
Osēni
Ozoli
Ozoliņi
Ozolkalni
Ozolu Gatves
Ozolzīles
Paegles
Palejas
Parki
Piekrastes
Pilskalni
Pļavkalni
Pori
Porieši
Puntūži
Ragāres
Ramziņas
Ražošanas centrs 1
Rešņi
Rīderi
Rites
Robežas
Rozas
Rozentāli
Rožkalni
Rudiņi
Salapi
Salapiņi
Salenieki
Saulkalni
Saulkrastiņi
Senlejas
Sidrabiņi
Silmači
Šķiliņi
Skujnieki
Šķūtnieki
Smilgas
Smiltiņi
Sniedzes
Sprīdīši
Sprūdi
Sprūdi 3
Stabiņi
Stiebri
Stirnas
Stūri
Stūrīši
Svarēni
Uplejas
Upmalnieki
Urpuļi
Valteri
Vecbirzes
Vecbriežāres
Vecgruntes
Veckrieviņi
Veclejiņas
Vecrandāni
Vecsprūdiņi
Vecveģi
Vecviesturi
Veibēni
Veldzes
Vidsalas
Viesturi
Vīksnas
Vilkābeles
Vilkkažoki
Vilkkažoki 2
Viļņi
Žagari
Žagatas
Zālīši
Zaļumnieki
Zelmeņi
Zemturi
Ziemlauki
Ziemlauki 2
Zīverti