Latvija >> Mālpils novadsPagasti

Mālpils pagasts

Ciemi

Bukas
Mālpils
Sidgunda
Upmalas
Vite

Mājas

50. km
Ābelītes
Āboltiņi
Ādmiņi
Afanasjevkas
Agatnieki
Airītes
Aizkalnes
Aizkalnītes
Aizupes
Akas
Akmeņgravas
Akmensragi
Akmentiņi
Albina
Andricēni
Angārs
Aniņi
Ankoriņi
Annasdīķi
Apenieki
Āpšas
Āpškalni
Arāji
Āres
Ārītes
Ārupes
Atpūtas
Atvasītes
Augšdublīši
Auriņi
Austrumi
Avotiņi 1
Bāliņi
Baloži
Bandavas
Baņģi
Bauguļi
Bauskas
Bebri
Bedrītes
Bendzemnieki
Bērzi
Bērziņi
Bērzkalni
Bērzlejas
Birzes
Birzes Taigas
Birzītes
Birzkalni
Birzmaļi
Birztalas
Bitnieki
Božas
Bramaņi
Brenderi
Brenguļi
Brieži
Briežkalni
Brišķēni
Brondāle
Brūnas
Brūveri
Burtnieki
Cekuļi
Ceļmalnieki
Celmi
Celmiņi
Centrs 3
Centrs GK
Ceplīši
Ceriņi
Ciedrītes
Čiekuriņi
Cīrulīši
Codes
Čušļi
Dalderi
Dančkalns
Dārziņi
Deņģi
Divi bebri
Divupes
Dravantas
Dravnieki
Dravnieki S
Druvas
Druvas 1
Druveļi
Dublīšu ferma
Dzelzceļnieki 51. km
Dzelzītes
Dzeņi
Dzērves
Dzīles
Dzintari
Dzirksteles
Eglāji
Eglītes
Egļukalns
Elki
Elkšņi
Eļmi
Ēmuri
Eranda
Ērgļi
Ērmaņi
Ezeri
Ezerupes
Eži
Gaidziņas
Gaiļurgas
Galdnieku darbnīca
Galilejas
Garāžas
Ģerķēni
Ģerķēnu Cirīši
Gidas
Ģistas
Gleznas
Gobas
Grantiņi
Grantskalni
Gravas
Gravas 1
Gravas 2
Gretes
Griezes
Grīvnieki
Idiņi
Ielejas
Ievas
Imantas 1
Indrāni
Indrāni 1
Induļi
Irbēni
Janceni
Jāņkalns
Jāņupītes
Jaunā māja
Jaunā māja 4
Jaunāres
Jaunaudriņi
Jaunbiķeri
Jaunbūņas
Jaunčušļi
Jaundeņģi
Jaundravnieki
Jaundublīši
Jauneranda
Jaunģistas
Jaungraviņas
Jaunimantas
Jaunkalni
Jaunkārļi
Jaunkļaviņi
Jaunkrūmiņi
Jaunkurlēni
Jaunlāči
Jaunleitāni
Jaunlībenes
Jaunniči
Jaunošiņi
Jaunrubeņi
Jaunrūtas
Jaunsaimnieki
Jaunstirnas
Jauntuņķi
Jauntuntuļi
Jaunūdri
Jaunzemi
Jaunzemnieki
Jaunžīburti
Jaunziedi
Jokumi
Juglas
Jumacēni
Kaipšas
Kalējbūņas
Kalna Aplīkas
Kalna Kārkli
Kalna Kastaņi
Kalna Lapas
Kalna Niči
Kalna Spaļļi
Kalna Spruksti
Kalna Svērpji
Kalna Urdzēni
Kalna Vadzeles 1
Kalna Viesturi
Kalna Vīzēni
Kalna Zirņi
Kalnaķirķi
Kalnakreiči
Kalnaliepas
Kalnāres
Kalnasliseri
Kalnasmilgas
Kalnavēni
Kalngaiļi
Kalngrantiņi
Kalni
Kalniņi
Kalnjaunzemi
Kalnmārtiņi
Kalnrasiņi
Kalnrautēni
Kaltes
Kaltes 2
Kalti
Kamoli
Kangari
Kannenieki
Kardes
Kārkli
Kārļi
Karmenas
Kastaņkalni
Ķauleni
Ķešāni
Ķevieši-Lauskas
Ķiberes
Ķiceri
Ķirši
Ķīseļi
Klabi
Klanavēni
Kliesmetes
Klintis
Klintskalni
Klūgas
Klūgas-Grūbas
Kniediņi
Kniediņi 1
Kniediņkrogs
Kokles
Kosēni 1
Kotkalni
Krasti
Krastiņi
Krastkalni
Krastmalas
Krastmaļi
Kraujas
Krefelde
Kreiči
Krennes
Krievkalns
Krievsalas
Kristapi
Krīvi
Krīvji
Kroņi
Krūmaļi
Krūmiņi
Krustceles
Krustiņi
Krustkalni
Kūlīši
Kumeliņi
Kumpiņi
Kuplāji
Kurlēni
Kurlēni 1
Kurzemnieki
Laivenieki
Lakstīgalas
Lauciņi
Lauku Vīzēni
Ļauļas
Lazdas
Lazdukalni
Lazdukalns
Lejas
Lejas Rudiņi
Lejas Svērpji
Lejas Urdzēni
Lejas Vadzeles
Lejas Vīzēni
Lejasankoriņi
Lejasjaunzemi
Lejasķirķi
Lejaskreiči
Lejaskurlēni
Lejaslapas
Lejassliseri
Lejasstrēlnieki
Lejasžīburti
Lejaszirņi
Lejciems
Lībenes
Lībenes 2
Lībenītes
Līči
Līcīši
Līčupes
Līdumnieki
Lielavotiņi
Lielupmaļi
Liepiņas
Liepkalni-Vēži
Liepsalas
Līgotnes
Līgotņi
Lilijas
Lipkori
Lukstiņi
Lūsīši
Madaras
Maijas
Mālkalni
Mālpils dzirnavas
Mālpils evanģēliski luteriskā baznīca
Mālpils internātskola
Mālupes
Mazaudriņi
Mazavotiņi
Mazie Ķešāni
Mazlapas
Medņi 1
Melderīši
Meldri
Melpuri
Mergupes 1
Mergupes 2
Mergupsalas
Meža Grantiņi
Mežaķirši
Mežandri
Mežgailīši
Mežgravas
Mežlejas
Mežmalas
Mežmaļi
Mežmuiža
Mežmuižnieki
Mežsētas
Mežvidi
Miedriķi
Mieriņi
Mierkalni
Miglas
Miglenieki
Mikas
Muciņas
Mūkiņas
Mūrupes
Nogāzes
Noriņas
Norīši
Novadnieki
Oši
Ovstuni
Ozolāji
Ozoli
Ozoliņi
Paegles
Pagasta valde
Pakalni
Pamales
Papardes
Papeles
Parkmaļi
Pavasari
Pāvelmuiža
Pētes
Piekmaņi
Piereni
Piķi
Pilskalni
Pļavgaļi
Podiņi
Podiņu ceļš 1
Podiņu ceļš 2
Podnieki
Prērijas
Priedes
Priednieki
Priekuļi
Priežkalni
Pūlakas
Pundes
Punduri
Pupaiņi
Purkalni
Purmaļi
Purmaļi 1
Purpēteri
Rāmavas
Rančo
Randas-Strautiņi
Rantiņi
Rasas
Ratnieki 1
Rātsbirznieki
Raudas
Rauši
Rauši 1
Rembāti
Rencēni
Rēžas
Rīta Laiko
Roķēni
Romuļi
Roņi
Rozēni
Rožkalns
Rožkrūmi
Rožlejas
Ruikaskalns
Ruķi
Rūķīši
Rūpnieki
Rūtas
Sakarnieki
Salas Rudiņi
Salasanīši
Salascirīši
Salenieki
Šalkones
Salzemnieki
Sarmas
Saulītes
Saviņi
Sidgundas Dzintari
Sidgundas Līčupes
Sidgundas Ošiņi
Sidgundas pamatskola
Sidgundas Upmaļi
Sidgundas Vagari
Sidrabiņas
Siksnas
Silagaiļi
Silarozes
Silenieki
Silzemnieki
Šķauņi
Skraupiņi
Skujnieki
Skulmes
Šķutes
Slieķi
Sliseri
Smaidas
Smaidiņas
Smeltes
Smilgas
Smilgas 1
Smiltnieki
Snaudas
Sniķeri 1
Sotagas
Spodras
Spruksti
Stirnas
Strautiņš
Strautkalni
Strautkalns
Strautmaļi
Strautnieki
Strazdi
Strazdiņi
Strēlnieki
Sveķi
Svērpji
Taigas
Tālavas
Tāles
Tauri
Tauriņi
Tehnikuma mazdārziņi
Tehniskās apkopes punkts
Teidas
Tērces
Tīles
Tīles krogs
Tiltiņi
Timermaņi
Tīneskalns
Tīrumanīši
Tīrumgravas
Transformators T-8010
Transformators T-9005
Transformators T-9210
Transformators T-9226
Tūjas
Tulpītes
Tumšupes
Tuņķi
Tuntuļi
Tūžas
Upesjaunzemi
Upeskalni
Upeskrasti
Upeslīči
Upesmedņi
Upesrubeņi
Upītes
Upītes 1
Upmaļi
Upmaļi 2
Ustupi
Vagari
Vairogi
Valentāle
Vanagi
Vārpas
Vāveres
Vecaudriņi
Vecčušuļi
Vecdeņģi
Vecdravnieki
Vecģistas
Veckalni
Veckalns
Veckurlēni
Veclāči
Veclapas
Vecleitēni
Veclībenes
Vecmežkalni
Vecniedrītes
Vecnovadnieki
Vecošiņi
Vecozoli
Vecpumpuri
Vecrubenīši
Vecrūtas
Vecskolas
Vecsliseri
Vectuņķi
Vecvadzeles
Vecvaldzes
Vecviesturi
Vējiņi
Vējrozes
Vērīši
Vērītes
Vēveri
Vidi
Vidiņi
Viesīši
Vīgriezes
Vīksnas
Vildani
Vildeni
Virši
Virsīši
Vites Dzirnas
Vītiņi
Vitmuižnieki
Vīzēni
Zābaki
Zaķukalns
Zālītes
Zariņi
Zavadiņas
Zeltiņi
Zemarāji
Zemeņkalns
Zemnieki
Zemturi-Migliņas
Zemzari
Žīburti
Ziedlejas
Ziemeļi
Ziemeļi-Ūpes
Zīlītes
Zīlnieki
Zvejnieki
Zvirgzdi
Zvirgzdukrogs
Zvirgzdukrogs A
Zvirgzdukrogs B