Latvija >> Cesvaines novads >> Cesvaines lauku teritorija







Ciemi

Auziņas
Bebri
Boķi
Cērteles
Dreikas
Graši
Grūbas
Jokums
Jukāni
Jūrkauliņi
Kārkli
Kārklumuiža
Kārzdaba
Ķepasti
Kočkares
Kraukļi
Kubas
Lejieši
Mentes
Mežjukāni
Miķelēni
Noras
Pavāri
Rakuti
Rēzēni
Ruņģi
Sakums
Šeri
Slēdenes
Spieķi
Sprukti
Sviķi
Taureņi
Ūbāni
Vairogi
Valdes muiža
Vecumi
Vīboti

Mājas

2
Ābelītes
Āboliņi
Aivas
Aizkaļņi
Aizsaules
Aizupieši
Aizvēji
Akmeņjukāni
Akmeņlauki
Akmentiņi
Amandas
Āres
Āreskrieviņi
Āriņas
Aronieši
Ārupes
Augšrēzēni
Aušņucēni
Austrumi
Auziņas
Avoti
Avotiņi
Balzāmi
Bataragi
Berlīne
Bērziņi
Birztalas
Birztiņas
Bodes Cērteles
Brenčseri
Brieži
Brīvnieki
Brodiņriktercērteles 1
Brodiņriktercērteles 2
Burtnieki
Caunītes
Ceļmalas
Ceļmalkubas
Celmiņi
Ceplīši
Ceriņi
Cērpi
Cesvaines stacija
Cielavas
Dainas
Dālijas
Dangas
Dārziņi
Dauguļi
Daukstu māja
Daukstu māja
Depo
Dibeni
Dimanti
Dobnieki
Doriņi
Dravas
Dravnieks
Dreikas
Dūjas
Dzegas
Dzeņi
Dzeņukalns
Dzērves
Dzintari
Dzirnavkalns
Elkšņi
Elksnītes
Ezernieki
Ezertaureņi
Ezertauriņi
Gaidas
Gala Bebri
Gala Ģiģurti
Gala Jukāni
Galabebri 1
Galalejiņkauliņi
Galši
Gatves
Gobas
Grantiņi
Grantskalni
Grāverīši
Grāvruņģi
Greķi
Gremi
Gremukalns
Grūbas
Gundegas
Gundegas 1
Helēnas
Ilziņi
Imantas
Īvāni
Jāņģiģurti
Jāņukalns
Jātnieki
Jaunbērziņi
Jaunčonkas
Jaundreikas
Jaunjostpāpeni
Jaunjukāni
Jaunkaļķenieki
Jaunkroņi
Jaunkroņi
Jaunliepas
Jaunozoli
Jaunozoliņi
Jaunpavāri
Jaunrozes
Jaunruņģi
Jaunspieķi
Jaunstūrīši
Jaunvēveri
Jaunzemi
Ješkas
Jostu Kantes
Jurguci
Jurjukāni
Kaleji
Kaļķenieki
Kalna Auziņas
Kalna Baltiņi
Kalna Boķi
Kalna Bulderes
Kalna Cērteles
Kalna Ģiģurti
Kalna Ieragi
Kalna Jurkauliņi
Kalna Jurkauliņi 1
Kalna Jurkauliņi 2
Kalna Kalnieši
Kalna Ķepasti
Kalna Kočkares
Kalna Kujbebri
Kalna Kujpāpeni
Kalna Kujsviķi
Kalna Lēģeri
Kalna Maģīši
Kalna Mežjukāni
Kalna Murēni
Kalna Pakuļi
Kalna Rēzēni
Kalna Rudzīši
Kalna Sakums
Kalna Sklaubas
Kalna Skrīdi
Kalna Skrūles
Kalna Spārviņi
Kalna Spieķi
Kalna Sprukti
Kalna Stradi
Kalna Tenči
Kalna Vīboti
Kalna Volģi
Kalnabērzi
Kalnieši
Kalniņi
Kalnzemnieki
Kalvēni
Kangari
Kapmaļi
Kapteiņi
Kārklu skola
Kārzdaba
Ķikuti
Ķīvītes
Klintaines
Klintaines
Krāces
Krasti
Krastkalnieši
Kraukļu krejotava
Kraukļu pagasta nams
Kraukļu siltumnīcas
Kraukļu skola
Kripi
Kripu māja
Kronīši
Kroņkalni
Krūmiņi
Kūrēni
Lāgi
Lampaiņi
Laņģi
Lapačas
Laumiņas
Lazdaines
Lazdiņas
Lejas Auguļi
Lejas Baltiņi
Lejas Biemeltes
Lejas Boķi
Lejas Ģiģurti
Lejas Gremi
Lejas Jurkauliņi
Lejas Kangari
Lejas Kārkli
Lejas Ķeirāni
Lejas Ķepasti
Lejas Kujsviķi
Lejas Lēģeri
Lejas Leitāni
Lejas Maģīši
Lejas Mežjukāni
Lejas Mežvēveri
Lejas Murēni
Lejas Pakuļi
Lejas Pamši
Lejas Putniņi
Lejas Rēķi
Lejas Ruņģi
Lejas Sakums
Lejas Skrīdi
Lejas Skrūles
Lejas Stradi
Lejas Tauriņi
Lejas Tenči
Lejas Upmaļi
Lejas Vēveri
Lejaskubas
Lejasmurēni
Lejieši
Lībenes
Līcspieķi
Līcspieķi 2
Liekums
Lielķikuti
Lielslēdenes
Lielšņuceni
Liepas
Liepiņas
Liepiņslēdenes
Liepkalni
Ļūļēni
Madernieki
Malas Tauriņi
Mālenes
Mālkalni
Māraskalns
Mazās Grūbas
Mazceļmalas
Mazjaunzemi
Mazjukāni
Mazkārkliņi
Mazpavāri
Mazrēzēni
Mazsalnieki
Mazšņuceni
Mežgaļi
Mežkangari
Mežmalas
Mežrozes
Mežrozītes
Miķelāni
Miķeļi
Miķelītes
Misiņcērteles
Mucenieks
Muižkrieviņi
Mūrnieki
Niedras
Noriņas
Ošiņi
Oškalni
Ošlejas
Osvijas
Ozoli
Ozoliņi
Pakalnes
Pakalnieši
Pakalnieši 1
Pauguri
Pavāri
Pērļukrāces
Piekaļņi
Piekalnieši
Piekalnspārviņi
Pitukcērteles
Plienkalniņi
Priecumi
Priedes
Priednieki
Priežkalni
Prikņi
Pūcēni
Pūcītes
Puķukalns
Purmales
Purmaļi
Purmaļjukāni
Purvgali
Purviņi
Puteņi
Rapuļi
Ratinieki
Rēzēni
Rīdzītes
Rijas
Rītausmas
Riteņi
Rogas
Rozītes
Rožkalni
Rožlejas
Rudeņi
Rūķi
Sakums
Saltupi
Saules
Saulieši
Saulītes
Šeri
Šeru Bode
Siksnēni
Silakalns
Sili
Sīļi
Silmači
Slēdenes
Slēdeņu mežsargmāja
Slovašas
Slovašēni
Smaidas
Spieķi
Sprīzati
Sprukti
Štokmaņu Jukāni
Štomaņjukāni
Stradukalni
Strautiņi
Strautmaļi
Strautnieki
Stulmi
Stūrīši
Sviķi
Tējnīca
Teļastes
Tirzupi
Ūbāni
Ukšes Šķilteri
Upes Boķi
Upes Pērles
Upeslīči
Upītes
Urdavas
Urpuļi
Vairogi
Valdesmuižas ferma
Vaļģi
Vecdoktorāts
Vecnoras
Vecozoli
Vecpavāri
Vecrakuti
Vecsviķi
Vecumi
Veldres
Vēsmiņas
Vesneri
Vīboti
Vidus Bebri
Vidus Boķi
Vidus Kubas
Vidus Maģīši
Vidus Mežjukāni
Vidus Noras
Vidus Rakuti
Vidus Ruņģi
Vidus Tauriņi
Vijgriezes
Vijupi
Virdzes
Vītoli
Vizbules
Vizuļi
Voičakas
Voļģi
Zaķīši
Zaļmeži
Zemkalni
Zemnieki
Ziemeļi
Zosēni