Latvija >> Beverīnas novads >> Kauguru pagastsCiemi

Enerģētiķis
Gauja
Gaujmala
Grīšļi
Jaunāmuiža
Kauguri
Kaugurmuiža
Līči
Miegupīte
Mūrmuiža
Pekas kalns
Sapas
Segļi

Mājas

Agroķīmijas SLTP 1388
Aijas
Aizmeži
Aizpurvi
Akords
Ancīši
Antēni
Apiņi
Ataugas
Atrakciju Dārzs
Auškas
Austrumi
Avotiņi
Baiļi
Baiļu SLTP 1189
Bāļas
Bāles stacija
Bērzciemi
Bērzi
Bērziņi
Betoncehs
Birzlejas
Birznieki
Birztalas
Blāzmas
Brieži
Brīnumi
Brīnumkalni
Briškas
Brīvnieki
Brīvzemnieki
Būdeļi
Buņķi
Būtes
Celmiņi
Ceriņi
Čiekuri
Dadzīši
Dārznieki
Daudzieši
Daverosa
Detlavas
Dipeņi
Druļi
Druvas
Dūjas
Dumbrāji
Dzelmes
Dziļstrauti
Eglāji
Egļi
Eglītes
Enerģētiķis 1
Enerģētiķis 4
Enerģētiķis 5
Enerģētiķis 6
Enerģētiķis 7
Enerģētiķis 8
Enerģētiķis 9
Enerģētiķis 11
Enerģētiķis 12
Enerģētiķis 13
Enerģētiķis 14
Enerģētiķis 15
Enerģētiķis 16
Enerģētiķis 17
Enerģētiķis 18
Enerģētiķis 19
Enerģētiķis 20
Enerģētiķis 21
Enerģētiķis 50
Enerģētiķis 52
Enerģētiķis 54
Enerģētiķis 56
Enerģētiķis 57
Enerģētiķis 58
Enerģētiķis 60
Enerģētiķis 61
Enerģētiķis 62
Enerģētiķis 63
Enerģētiķis 64
Enerģētiķis 65
Enerģētiķis 66
Enerģētiķis 67
Enerģētiķis 68
Enerģētiķis 70
Enerģētiķis 71
Enerģētiķis 72
Enerģētiķis 74
Ezerkalniņi
Gaiķēni
Gauja 26
Gauja 501
Gauja 502
Gauja 503
Gauja 504
Gauja 505
Gauja 506
Gauja 507
Gauja 508
Gauja 509
Gauja 510
Gauja 511
Gauja 512
Gauja 513
Gauja 514
Gauja 515
Gauja 516
Gauja 517
Gauja 518
Gauja 519
Gauja 520
Gauja 521
Gauja 522
Gauja 523
Gauja 524
Gauja 525
Gauja 526
Gauja 527
Gauja 528
Gauja 529
Gauja 530
Gauja 531
Gauja 532
Gauja 533
Gauja 601
Gauja 602
Gauja 603
Gauja 604
Gauja 605
Gauja 606
Gauja 607
Gauja 608
Gauja 609
Gauja 610
Gauja 611
Gauja 612
Gauja 613
Gauja 614
Gauja 615
Gauja 616
Gauja 617
Gauja 618
Gauja 619
Gauja 620
Gauja 621
Gauja 622
Gauja 623
Gauja 624
Gauja 625
Gauja 626
Gauja 627
Gauja 628
Gauja 629
Gauja 630
Gauja 631
Gauja 632
Gauja 633
Gauja 634
Gauja 635
Gauja 636
Gauja 637
Gauja 638
Gauja 639
Gauja 640
Gauja 641
Gauja 642
Gauja 643
Gauja 644
Gauja 645
Gauja 646
Gauja 647
Gauja 648
Gauja 649
Gauja 650
Gauja 651
Gauja 652
Gaujmala Sapas 1
Gaujmala Sapas 2
Gaujmala Sapas 3
Gaujmala Sapas 4
Gaujmala Sapas 5
Gaujmala Sapas 6
Gaujmala Sapas 7
Gaujmala Sapas 8
Gaujmala Sapas 9
Gaujmala Sapas 10
Gaujmala Sapas 11
Gaujmala Sapas 12
Gaujmala Sapas 13
Gaujmala Sapas 14
Gaujmala Sapas 15
Gaujmala Sapas 16
Gaujmala Sapas 17
Gaujmala Sapas 18
Gaujmala Sapas 19
Gaujmala Sapas 20
Gaujmala Sapas 21
Gaujmala Sapas 23
Gaujmala Sapas 24
Gaujmala Sapas 25
Gaujmala Sapas 26
Gaujmala Sapas 27
Gaujmala Sapas 28
Gaujmala Sapas 29
Gaujmala Sapas 30
Gaujmala Sapas 31
Gaujmala Sapas 32
Gaujmala Sapas 33
Gaujmala Sapas 34
Gaujmala Sapas 35
Gaujmala Sapas 36
Gaujmala Sapas 37
Gaujmala Sapas 38
Gaujmala Sapas 39
Gaujmala Sapas 40
Gaujmala Sapas 41
Gaujmala Sapas 42
Gaujmala Sapas 44
Gaujmala Sapas 45
Gaujmala Sapas 46
Gaujmala Sapas 48
Gaujmala Sapas 49
Gaujmala Sapas 50
Gaujmala Sapas 51
Gaujmala Sapas 52
Gaujmala Sapas 53
Gaujmala Sapas 54
Gaujmala Sapas 55
Gaujmala Sapas 56
Gaujmala Sapas 57
Gaujmala Sapas 58
Gaujmala Sapas 59
Gaujmala Sapas 60
Gaujmala Sapas 61
Gaujmala Sapas 62
Gaujmala Sapas 63
Gaujmala Sapas 64
Gaujmala Sapas 65
Gaujmala Sapas 66
Gaujmala Sapas 67
Gaujmala Sapas 68
Gaujmala Sapas 69
Gaujmala Sapas 70
Gaujmala Sapas 71
Gaujmala Sapas 72
Gaujmala Sapas 73
Gaujmala Sapas 74
Gaujmala Sapas 75
Gaujmala Segļi 155
Grantiņi
Grantiņi 1
Grantiņi 2
Grantiņi 3
Graudi
Grīšļi
Grīšļi 1
Grīšļi 2
Grīšļi 3
Grīšļi 4
Grīšļi 5
Grīšļi 6
Grīšļi 7
Grīšļi 8
Grīšļi 9
Grīšļi 10
Grīšļi 11
Grīšļi 12
Grīšļi 13
Grīšļi 14
Grīšļi 15
Grīšļi 16
Grīšļi 17
Grīšļi 18
Grīšļi 19
Grīšļi 20
Grīšļi 21
Grīšļi 22
Grīšļi 23
Grīšļi 24
Grīšļi 25
Grīšļi 26
Grīšļi 27
Grīšļi 28
Grīšļi 29
Grīšļi 30
Grīšļi 31
Grīšļi 33
Grīšļi 34
Grīšļi 39
Grīšļi 40
Grīšļi 41
Grīšļi 42
Grīšļi 43
Grīšļi 44
Grīšļi 45
Grīšļi 46
Grīšļi 47
Grīšļi 51
Grīšļu SLTP 1229
Gunvikas
Iemetēji
Imantas
Ivanovskis
Jaunaleksandri
Jaunantēni
Jaunbriškas
Jauneniņi
Jaungaiķēni
Jaungrīslis
Jaunlināti
Jaunlodziņi
Jaunmieturi
Jaunmucenieki
Jaunmuižnieki
Jaunpalejas
Jaunpavāri
Jaunrūgumi
Jaunsalakas
Jaunvairogi
Jaunvalmieriņi
Jērnes
Jumaras
Jurģi
Kaijas
Kalēji
Kalnbādiņi
Kalnbriškas
Kalneniņi
Kalniņi
Kalnķeņģi
Kalnskābarži
Kalnsluņķi
Kaņaudas
Kaņepes
Kapsargi
Karadēkas 1
Karadēkas 2
Kātiņi
Kauliņi
Ķeiši
Ķempes
Ķiguļi
Ķiguļu SLTP 1091
Kļavas
Klētnieki
Konstances
Korintes
Krāsnieki
Kraujas
Krūmāji
Kuldidznieki
Kundziņi
Lāčkalni
Lazdukalni
Lejasbaiļi
Lejasbriškas
Lejaseniņi
Lejaseniņi
Lejasjērnes
Lejasmieturi
Lejasskābarži
Lejassūbri
Lejnieki
Līčupes
Liepas
Liepavoti
Lizbetes
Lodziņi
Ložas
Magones
Mazantēni
Mazgaides
Mazsegļi
Mazsegļi
Mazuļi
Mazvanagi
Melnalkšņi
Metāli
Mētras
Mežāres
Mežgaļi
Mežītes
Mežmājas
Mežmaļi
Mičkēni
Mičkēni 1
Mičkēni 2
Miegupīte 1
Miegupīte 2
Miegupīte 3
Miegupīte 4
Miegupīte 6
Miegupīte 7
Miegupīte 8
Miegupīte 13
Miegupīte 16
Miegupīte 17
Miegupīte 19
Miegupīte 21
Miegupīte 23
Miegupīte 24
Miegupīte 25
Miegupīte 26
Miegupīte 29
Miegupīte 31
Miegupīte 33
Miegupīte 35
Miegupīte 38
Miegupīte 43
Miegupīte 45
Miegupīte 46
Miegupīte 50
Miegupīte 51
Mieturi
Miezīši
Migliņas
Mucas
Mucenieki
Muciņas
Ojāri
Oškalni
Oškalni 1
Oškalni 2
Oškalni 2A
Oškalni 3
Oškalni 4
Oškalni 5
Oškalni 6
Oškalni 7
Oškalni 8
Oškalni 9
Ošnieki
Ozoli
Ozoliņi
Palejas
Paulēni
Pavāri
Pidriķi
Plāgsti
Pludmales
Prātnieki
Priedaine
Priednieki
Pūces
Puķītes
Pumpuri
Pumpuri
Purmaļi
Purvabuņķi
Purviņi
Putniņi
Randas
Rasas
Robežnieki
Romas
Roni
Rozītes
Rožkalni
Rūgumi
Rūņi
Rūnīši
Saldumi
Salzemnieki
Sapas 22
Sapas 47
Sapas krogs
Sauleskalni
Saulrīti
Segļi
Segļi 2
Segļi 32
Segļi 162
Selgas
Sietiņi
Sili
Siliņi
Skābarži
Skāmas
Šķesteri
Sluņķi
Smēdēni
Smildziņas
Spāriņi
Spilvas
Straumēni
Strautiņi
Strautiņu kalte
Sūbri
Sūknētavas SLTP 1263
Sūknētavas SLTP 1264
Sūknētavas SLTP 1265
Sūknētavas SLTP 1496
Sūnas
Svitkas
Tauriņi
Tilgaļi
Tobiasi
Upītes
Upmaļi
Vaguļi
Vairogi
Valmieriņi
Vecantēni
Veclodziņi
Vecpavāri
Vecvalmieriņi
Vekteri
Vētras
Vētras 2
Viesturi
Vīnkalni
Vintēni
Vītoliņi
Zeiboti
Zeldiņi
Zemzari
Zenkalni
Ziedoņi
Ziedugravas
Ziemeļi
Zīles
Zvārģi