Latvija >> Amatas novads >> Zaubes pagastsCiemi

Annas
Bērzs
Kliģene
Krūsāri
Līčupe
Zaube

Mājas

Ābeļkalni
Ainavas
Airas
Aizpurieši
Aizturieši
Aizupji
Āķi
Aklīši
Akmenāji
Alkšņi
Andricēni
Andricēni 1
Annas Dzirnavas
Annas Ozoliņi
Apogi
Apsītes
Āres
Āriņi
Ārmi
Artūri
Arumi
Asarēni
Atēnas
Atpūtas
Augškalni
Auseklīši
Austriņas
Austrumi
Auziņas
Āžkalna kapi
Bajāri
Bākaskalns
Bāliņi
Baloži
Baltmedņi
Banderkalns
Bauskas
Baznīckalns
Bebrupe
Bērza šķūnis
Bērzones
Beverīnas
Bezdelīgas
Bēzīši
Bieranti
Biķernieki
Birzēni
Birzgaļi
Birznieki
Brekši
Brēmaņi
Briedīši
Brīkumi
Briljanti
Brumsteri
Burtnieki
Čakstiņi
Caunītes
Ceļmalas
Celmi
Celmiņi
Ceplīši
Cerēni
Ceriņi
Ciebaldi
Čiekuri
Circeņi
Cīrulīši
Dalbi
Dambakalns
Dambīši
Degšņi
Dēlīši
Deņģi
Denģu aka
Denģu Pakalni
Dicēni Rudeņi
Dirbuļi
Dreimaņi
Dreļļi
Druvas
Dūjlejas
Durjēni
Dzegužkalns
Dzērvenītes
Dzidras
Dzilnas
Dzimtenīte
Dzintari
Dzīpari
Dzīpurkalns
Dzirietes
Dzirnavkalns
Egļu Tītēni
Elkšņugravas
Eņķenieki
Ezerēni
Ezerroži
Gaidas
Gaidēni
Galiņi
Garenes
Gāršas
Ģērmaņi
Gnēzenes
Gobasgravas
Gorkija
Grantskalns
Grantssalas
Gravas
Graviņas
Gravziedi
Griķi
Griķīši
Grimbiņi
Grīvi
Grotes
Gūtiņi
Ievas
Indrāni
Inķēni
Irbes
Irbītes
Irbītes 1
Isveri
Jāņkalni
Jātnieki
Jaudzēni
Jaunbanderi
Jaunbirzēni
Jaunbrīkumi
Jaunceplīši
Jaundēlīši
Jaundreimaņi
Jaundukuri
Jaundzintari
Jaungalžēni
Jaungāršas
Jaungnēzenes
Jaunindrāni
Jaunjasmīnas
Jaunkausuļi
Jaunķeizari
Jaunķiriņi
Jaunkožas
Jaunkrūsāri
Jaunlauciņi
Jaunlavīzītes
Jaunlībieši
Jaunmagones
Jaunmelderkalni
Jaunmiķelēni
Jaunoši
Jaunozolaine
Jaunpriedītes
Jaunpulekši
Jaunroči
Jaunroķēni
Jaunsūrumi
Jauntrilēči
Jauntunši
Jaunupītes
Jaunvērmeles
Jaunvidiņi
Jaunvītoli
Jaunvizbulīši
Jaunzemi
Jautriņas
Jurģīši
Jurjēni
Kaktiņi
Kalna Āmuri
Kalna Andricēni
Kalna Asarēni
Kalna Bērziņi
Kalna Cerēni
Kalna Čulksti
Kalna Dicēni
Kalna Dukšas
Kalna Ennēni
Kalna Ievas
Kalna Jasmīnas
Kalna Kavoli
Kalna Ķevi
Kalna Ķūzi
Kalna Lavīzītes
Kalna Ļūkāni
Kalna Miglas
Kalna Nemnaudi
Kalna Palejas
Kalna Pluņķi
Kalna Pulekši
Kalna Rudzīši
Kalna Spinduļi
Kalna Sulas
Kalna Sūrumi
Kalna Tītēni
Kalna Tunši
Kalna Vanzēni
Kalna Žankas
Kalna Ziedi
Kalna Zvannieki
Kalnatpūtas
Kalnciems
Kalni
Kalniņi
Kalnozoli
Kalnpiecēni
Kalnūžēni
Kalnūženi
Kārkli
Kausuļi
Kaziņas
Ķeipūnas
Ķeizari
Ķempji
Kļavas
Kļaviņkalns
Klētnieki
Kliģenes Ūdensdzirnavas
Klintis
Kociņi
Krastiņi
Krastkalni
Krēles
Krūčēni
Krūsāri
Krustiņi
Kuģīši
Kukeri
Kuplejas
Labklājības
Lācīši
Lāčplēši
Lakstīgalas
Lapaiņi
Lapas
Lapsaskalns
Laubītes
Lauciņi
Lauzēni
Lavīzītes
Lazdiņi
Lejas Āmuri
Lejas Andricēni
Lejas Asarēni
Lejas Bērziņi
Lejas Biķernieki
Lejas Burtnieki
Lejas Čulksti
Lejas Dukšas
Lejas Durjēni
Lejas Dzeņi
Lejas Ennēni
Lejas Gnēzenes
Lejas Īsveri
Lejas Kavoli
Lejas Ķevi
Lejas Ļūkāni
Lejas Magones
Lejas Mūrnieki
Lejas Nemnaudi
Lejas Nemnaudi 1
Lejas Piecēni
Lejas Puntūži
Lejas Ragaiņi
Lejas Spandāgi
Lejas Spēlēni
Lejas Sulas
Lejas Trilēči
Lejas Upmaļi
Lejas Ūžani
Lejas Vanadzēni
Lejas Vērmeles
Lejas Žankas
Lejaspulekši
Lejēni
Lejiņas
Lībieši
Līči
Līcīši
Līčupe
Lieldreimaņi
Lielinķēni
Lielkrēles
Lielkrūsāri
Lielskanuļi
Liepkalni
Līņi
Mācītāja māja
Madaras
Magones
Māliņi
Marlejas
Martas
Mazčulksti
Mazdreimaņi
Mazkrēles
Medņi
Mednieki
Melderkalns
Mergas
Meža Gaidas
Meža Ķeizari
Mežābele
Mežciems
Mežmaļi
Mežrogas
Mežvidi
Miglas
Mucenieki
Muižnieki
Mūrnieki
Nāburgi
Nemnaudi
Nemnaudu Dzirnavas
Nīgales
Norieši
Ošiņi
Ošupji
Ozolaine 2
Ozolaine 2A
Ozoliņi
Ozolkalni
Ozollejas
Ozolmuiža
Ozolnieki
Ozolu Tītēni
Pakalni
Palejas 1
Papardes
Pārsliņas
Pauļi
Pēkauni
Pērles
Pēterkalni
Pikiņas
Pīlādži
Pilskalni
Pipari
Pīvas
Pļaviņas
Plienītes
Pluņķi
Priedes
Priedītes
Priednieki
Priekulēni
Pūcītes
Pulekši
Pumpuri
Pumpurlejas
Puntūži
Pūpoli
Pūpoliņi
Purmaļi
Putnu Druvas
Ragaiņi
Rasas
Rātskalns
Rauziņi
Reķi
Riekstiņi
Rijiņas
Rimšas
Rīti
Robežkalni
Robežnieki
Roči
Roķēni
Roma
Rotas
Rozes
Rožkalni
Rubeņi
Rubeņi 1
Rubenīši
Rudeņi
Rudzīši
Rūķīši
Rundāni
Rūtiņas
Sakarnieki
Saknītes
Saltupi
Salzemnieki
Satekas
Saulaines
Saulītes
Saulrieti
Saulzari
Sērmuižnieki
Sila kapi
Silauzēni
Siliņi
Sīlīši
Silkalns
Silmači
Silmaļi
Skanuļi
Šķendenes
Skoliņas
Skrabiņi
Skudras
Skujnieki
SLTP 2652 Ozolaine
Smēde
Smilškalni
Smiltnieki
Spārītes
Spārviņi
Spinduļi
Stādiņi
Stalidzēni
Stiebriņi
Stilmaņi
Straumēni
Strautiņi
Strazdiņi
Strazdkalni
Struņķi
Stūraķevi
Stūrīši
Sudrabi
Sūrumi
Svērpi
Svirši
Tālkājas
Tiltiņi
Tītēni
Trilēči
Tunči
Tunši
Untiņi
Upītes
Uplīči
Upmaļi
Vairogi
Vāķi
Vālodzes
Vanadzēni
Vārnupītes
Vārpas
Vecbērzi
Vecbrūmeistari
Vecjātnieki
Veckožas
Veckrastkalni
Vecmiķelēni
Vectunši
Vecupītes
Vecvāķi
Vecvētras
Veczvannieki
Vedzītes
Veltes
Vērmeles
Vidus kapi
Vidus Mūrnieki
Vidus Nemnaudi
Vidus Vanadzēni
Viegliņi
Vijupi
Virpuļi
Virši
Vizbulīši
Vizuļi
Voldemāri
Zaķīši
Zaļumnieki
Zaubes kooperatīvs
Zaubes pareizticīgo baznīca
Zavadiņas
Zeltgailīši
Zemdegas
Zemgaļi
Zemzari
Ziediņi
Zīles
Zītari
Zosuļi
Žubes
Zuņģi
Zvirbuļi